Director’s Dealings: Fungující value strategie

Certifikát na GBC Director’s Dealings Value Strategy se od svého prvního představení v ZertifikateJournal vyvíjel velmi slibně. Od té doby si totiž připsal slušné zhodnocení, které přesáhlo pět procent. Za touto strategií stojí GBC Insider Focus Index, který na základě povinného hlášení obchodů s cennými papíry insiderů („Director’s Dealing“) odráží investiční chování členů představenstev a dozorčích rad. Když insideři akcie nakupují, je daný akciový titul do indexu přijat, a naopak při prodeji index opouští. Základem tohoto investičního přístupu je předpoklad, že lidé, kteří jsou velmi blízko dané společnosti, jsou také velmi dobře informováni o jejím vývoji a dříve rozpoznají nadhodnocení nebo podhodnocení akcií „svých“ společností. Naposledy byla kvůli významnému insider nákupu do indexu zahrnuta akcie Kion Group. Zároveň akcie MTU Aero Engines kvůli insider prodeji index opustila. Z tohoto důvodu byla z indexu vyloučena akcie IBUtec. Důvod odchodu akcie z indexu můžeme hledat v tom, že nákupní signál se objevil již před příliš dlouhou dobou. Index tak nyní zahrnuje akcie 87 společností. Od svého uvedení (19. září 2016) si tento insider index připsal téměř 35 procent, a tak se u tohoto výběrového barometru ukazuje významná outperformance oproti dalším srovnávacím indexům. MDAX dosáhl za stejné časové období zhodnocení ve výši 23,4 procent. Kromě významného nadvýnosu vykazuje GBC Insider Focus Index také značně nižší volatilitu (7,83 procent) než příslušný srovnávací index (10,3 procent). Považujeme proto tento certifikát od UBS za velmi atraktivní zpestření investičního portfolia (ISIN CH0358664750).