Investice do udržitelného rozvoje nabízí dlouhodobé výnosy

Udržitelný rozvoj nabývá při investicích stále většího významu. Po celém světě se investoři stále více přiklánějí k tomuto trendu a investují do něj miliardy. Také co se performance týká, tato forma investice se nebojí srovnání s konvenčnějšími investicemi. Vysoce ceněná meta studie Univerzity Hamburg z roku 2015 to potvrdila jednotlivými celkem 2250 empirickými studiemi, které se datují dokonce již od roku 1970. Autoři přitom došli k závěru, že zodpovědně se chovající firmy jsou finančně úspěšnější, a jako investiční příležitosti proto také mnohem atraktivnější. Sestavit portfolio z akcií splňujících podmínky na udržitelný rozvoj neboli takzvaná ESG kritéria (Enviromental Social Governance – životní prostředí a sociálně zodpovědné řízení společnosti), je pro investory velmi těžko proveditelné, především díky velmi komplexnímu procesu při výběru vhodných akcií.

Řešení nabízí nový Solactive Global Sustainability Leaders Index (ISIN: DE000VL3SJB4). Pomocí něj získají investoři přístup k akciím, které jsou každého půl roku vybírány ve striktním procesu podle kritérií udržitelnosti. Index odráží kurzový vývoj 20 burzovně obchodovaných společností, které se podle ESG kritérií chovají obzvláště zodpovědně a jsou řízeny s ohledem na udržitelný rozvoj. Navíc jsou vyřazeny společnosti, které podnikají v kontroverzních odvětvích. Ze zbývajících firem je vybráno 20 společnosti s nejvyšším ESG score (maximálně však jen dvě společnosti ze stejného odvětví). Průběžný kontrolní systém dohlíží na to, že budou vyřazeny společnosti, u kterých se objeví kontroverzní události ve spojitosti s ESG, jako jsou například ropné havárie, úplatkářské aféry nebo obvinění z korupce.