Bitcoin: Nová šance?

Vysoká volatilita kurzu bitcoinu byla pro nás na začátku roku dostatečným důvodem proto, abychom se na tuto virtuální měnu podrobněji podívali. Krátce předtím vydal Vontobel certifikát (ISIN DE000VN5MJG9), který je navázán na dolarový kurz bitcoinu. „Spekulativní investoři mohou poklesu kurzu využít k vybudování své první malé pozice,“ zněl náš tehdejší závěr. Kdo naše doporučení následoval, tomu se mohla jeho investice během několika málo měsíců téměř zečtyřnásobit. Nyní se bitcoin opět dostává do našeho hledáčku. Jestliže se ještě na začátku června tato kryptoměna kotovala téměř na úrovni 3.000 dolarů, před několika málo dny propadla až pod hranici 2.000 dolarů. Možnou příčinou tak masivního propadu byl podle odborníků nadcházející softwarový upgrade, který mohl mít dalekosáhlé následky. Kvůli zvýšení hranice z jednoho na dva megabyty na jeden blockchain od 1. srpna mělo dojít ke značně rychlejšímu vypořádání transakcí realizovaných v bitcoinech, které se předtím v nejhorším případě mohly protáhnout až na několik dní. V zásadě existovaly dvě možnosti, jak bude upgrade finálně proveden: od 21. července odstartovali těžaři bitcoinu upgrade. Pokud by se do konce července minimálně 80 procent přiklonilo k dlouhodobému používání upgradu, signalizovalo by to jeho všeobecné přijetí a spor v bitcoinové komunitě by tak byl na nějakou dobu zažehnán. Ale existovala tehdy i druhá možnost: když by upgrade nezískal potřebnou podporu, mohlo se stát, že by v budoucnu došlo k oddělení dvou na sobě navzájem nezávislých bitcoinových sítí. Že tato varianta, která se díky téměř 100procentní podpoře upgradu nakonec nerealizovala, nemusela být zas až takovým strašákem, ukázala alternativa bitcoinu etherum: od jeho „splitu“ před zhruba jedním rokem obě varianty ethera jasně nabyly na hodnotě. I tak ale zůstávalo otázkou, do jaké míry proběhnuvší softwarový upgrade poslední pád bitcoinu zmírní, a jestli vůbec. Stále existuje celá řada důvodů pro to, aby se také další kryptoměny dostaly jaksepatří pod tlak. Možná tak pro mnoho investorů opět nastal čas část svých výnosů realizovat. Proto by se také tentokrát mohlo vyplatit postupovat anticyklicky. Pro investory, kteří jsou připraveni podstoupit určitou míru rizika, lze opět doporučit nákup certifikátu od Vontobel. Dlouhodobý rostoucí trend bitcoinu je z našeho pohledu i nadále nenarušen – a to navíc nyní, když je tato kryptoměna po celém světě stále více přijímána a akceptována.