Investování s insidery: GBC Directors‘ Dealings

Když členové představenstva nebo dozorčí rady nakupují akcie vlastní společnosti, měl by se na ně zaměřit také běžný investor. Jak totiž již mnoho studií ukázalo, management umí často velmi dobře odhadnout budoucí vývoj vlastní společnosti, a proto jsou jejich obchody s vlastními akciemi společnosti často dobrým investičním rozhodnutím. Podle zákona o obchodování s cennými papíry se musí v Německu od roku 2002 hlásit všechny insider transakce Spolkovému úřadu pro výkon finančního dohledu (BaFin) v termínu pěti pracovních dnů, pokud celkový objem všech insider obchodů do konce kalendářního roku překročí částku 5.000 eur. Úřad pak tyto transakce shromažďuje a připravuje z nich databázi, do které může přes internet nahlédnout každý investor. U burzovně obchodovaných společností tak mohou investoři jednoduše získat jasné signály, jak si společnost aktuálně stojí a jak management vidí její další budoucnost. Sledování insider obchodů a odpovídající „kopírování“ nákupů a prodejů se proto může drobným investorům celkem vyplatit. Nicméně kvůli vysokému poštu hlášených transakcí je jejich sledování a analyzování pro běžného investora časově příliš náročně. Je proto jednodušší, pokud se investor raději spolehne na vhodný finanční produkt, který tuto strategii pokrývá. Zcela nově na trh přichází certifikát UBS AG GBC Directors‘ Dealings (ISIN/WKN CH0358664750/UBS1GB). Tento investiční produkt zohledňuje top 30 akcií z indexu GBC Insider Focus (GBC IFX). Od září 2016 analyzuje investiční dům GBC pro tento index transakce, které podléhají zákonu o hlášení insider obchodů, a to u všech společností, které sídlí v Německu nebo v ostatních německy mluvících zemích. Investiční strategie se řídí přísnými pravidly: pokud jsou přesvědčivé i další finanční ukazatele, tak je při insider nákupu příslušná akcie zahrnuta do indexu, a při insider prodeji index opouští. Dosud je strategie velmi úspěšná: v uplynulých třech letech zaznamenal index GBC IFX nárůst 15 procent, a za posledních šest měsíců rostl dokonce o 26 procent. Dařilo se mu tedy o poznání lépe než indexům DAX (6 %/11 %), MDAX (8 %/14 %) a SDAX (12 %/ 18%). „Díky systematickému přístupu se nám podařilo do indexu velmi brzy zahrnout prvotřídní akcie, jako jsou Biotest, Leoni a Rational,“ říká Manuel Hölzle, hlavní analytik GBC AG. „Insider transakcím by investoři měli věnovat mnohem větší pozornost, protože se je zkrátka vyplatí sledovat,“ pokračuje Hölzle. „Proto nás velmi těší, že společně s našimi partnery GBC Kapital a Dialog Vermögensmanagement můžeme investorům konečně nabídnout tuto atraktivní investiční příležitost.“ Manažerské poplatky činí celkem 1,75 procent ročně. K tomu se přidává poplatek za performance ve výši 15 procent. Od 7. července 2017 je možné certifikát nakoupit a obchodovat s ním na burzách ve Frankfurtu a ve Stuttgartu.

GBC Insider Focus Index: Jak porazit celý trh