Vysoké ocenění: (Vůbec) nevadí

Směřování na akciových trzích ovlivňují v dlouhodobém horizontu především firemní zisky a dividendy. Čas od času jsou kurzy zkresleny díky spekulacím. Na býčích trzích jsou akcie obvykle drahé, v době krizí pak levné. Dlouhodobě se tato přemrštění většinou vyrovnávají. Analytici se s pomocí různých ukazatelů pokoušejí zjistit, zda jsou akciové trhy drahé nebo levné. V posledním období se stále častěji využívá ukazatel, který vytvořil nositel Nobely ceny za ekonomii – Robert Shiller. Ukazatel Shiller P/E, pro které se vžilo označení CAPE, se snaží porovnávat ceny akcií z dlouhodobého pohledu, bez ohledu, zda se ekonomika zrovna nachází ve fázi konjunktury nebo recese. Jedná se o poměr ceny akcie a průměrného čistého zisku za posledních deset let, přičemž zisky jsou očištěny o inflaci. Deset let je podle Shillera dostatečně dlouhé období, které pokrývá přibližně dva konjunkturální cykly a odstraňuje tak extrémní tržní výkyvy. Aktuální hodnota Shillerova P/E pro americký trh je historicky druhá nejvyšší a dosahuje hodnoty 31,5. Podle Shillera, toto vysoké ocenění, nemusí být nutně předzvěstí pádu. Ke snížení nadhodnocení může dojít tím, že budoucí firemní zisky porostou rychleji než akciové kurzy. Konkrétně to znamená, že při vysoké hodnotě Shiller P/E musejí investoři dlouhodobě počítat spíše s podprůměrnými výnosy. Toto aktuálně vysoké ocenění je relativizováno jiným faktorem – úrokové sazby jsou na kapitálových trzích extrémně nízké, protože centrální banky tímto způsobem snaží stimulovat ekonomiky zasažené finanční krizí. Protože defenzivní investice negenerují žádné zhodnocení, jsou akciové výnosy atraktivní a ospravedlňuje to jejich vysoké ocenění. Problémy nastanou, až se úrokové sazby výrazněji zvýší.